Teorii si metode de interventie în asistentă socială

Forma de învăţământ : cu frecvență (IF)
Domeniul de studii universitare de licenţă: Asistenta sociala
Calificarea universitară : asistență socială,Cod calificare:L060020010
Competenţe profesionale:C1: Dezvoltarea serviciilor şi activităţilor de prevenire precum şi a celor de suport acordate beneficiarilor sistemului de asistenţă socială,
C2 :Consiliere și alte metode de intervenţie specializată acordate în mediul familial sau instituţional (spitale, şcoli, penitenciare, centre anti-drog, instituţii specializate de asistenţă socială etc.) cu respectarea valorilor și principiilor specifice asistentei sociale
Competenţe transversale: C1:Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii – problemă în vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor și principiilor specifice asistentei sociale
 
 
Nr.crt.
 
 
DISCIPLINE
Nr. ORE
 
Nr. Credite
CURS
 
SEMINAR
 
1 Orientări moderne in psihologia dezvoltării 14 14 3
2 Educatie incluziva in sprijinul copiilor cu CES 14 14 3
3 Psihopatologia copilului si adolescentului 14 14 3
4 Evaluarea complexă a persoanelor cu cerinţe speciale 14 14 3
5 Strategii de comunicare educaţională si integrare a copiilor cu CES 14 14 3
6 Bazele terapiei complexe 14 14 3
7 Metode si tehnici de management comportamental al copilului dificil 14 14 3
8 Consilierea educationala a familiilor si copiilor cu CES 14 14 3
9 Parteneriatul institutional în sprijinul copiilor cu CES 14 14 3
10 Elaborarea lucrarii de absolvire   3
Total 30

Coordonator program : Lect.univ.dr.Rodica Enache