MISIUNE

     Scoala de Studii Postuniversitare si de Formare Profesionala Continua (SSP-FPC) a fost creata pentru realizarea unei concepții unitare și promovarea eficienței în domeniu programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, cât și cele privind formarea profesională a adulţilor. Activitatea SSP-FPC se desfășoară în conformitate cu prevederile legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, O.M.E.C.T.S nr.3163/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, Ordonanţa de Guvern 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, legiinr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Carta Universităţii „OVIDIUS” din Constanţa aprobată în şedinţa din 03.10.2011 cu modificările ulterioare, precum şi a celorlalte dispoziţii legale incidente în domeniu.

     SSP-FPC se individualizează structural şi funcţional prin următoarele elemente:

  • misiune, funcţii şi obiective specifice;
  • ofertă educaţională proprie;
  • cursanţi proprii înscrişi la programele de studii organizate;
  • conducere proprie;
  • servicii distincte de secretariat şi evidenţă a activităţii.

Misiunea SSP-FPC este aceea de promovare, desfăşurare şi coordonare a tuturor activităţilor/programelor/cursurilor de învăţământ postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă, cât și cele privind formarea profesională a adulţilor, în cooperare cu facultăţile/departamentele universităţii, în vederea asigurării de programe de instruire valoroase atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi metodologic, în  conformitate cu cerinţele reformei în educaţie.

Conducerea SSP-FPC  este asigurată de un director, in persoana Prof.univ.dr. Cristina Mihaela LAZĂR care realizează managementul şi conducerea operativă a structurii. Pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor propuse, el are în subordine şi alte categorii de personal.