Şcoala de Studii Postuniversitare şi de Formare Profesională Continuă (SSP-FPC) a fost creată pentru realizarea unei concepţii unitare şi promovarea eficienţei în domeniul programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, cât și cele privind formarea profesională a adulţilor. Activitatea SSP-FPC se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr.199/2023 şi a  Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a programelor de studii postuniversitare de formare profesională a adulţilor, Ordonanţa de Guvern 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, Carta Universităţii „OVIDIUS” din Constanţa, precum şi a celorlalte dispoziţii legale incidente în domeniu.

     SSP-FPC se individualizează structural şi funcţional prin următoarele elemente:

  • misiune, funcţii şi obiective specifice;
  • ofertă educaţională proprie;
  • cursanţi proprii înscrişi la programele de studii organizate;
  • conducere proprie;
  • servicii distincte de secretariat şi evidenţă a activităţii.

Misiunea SSP-FPC este aceea de promovare, desfăşurare şi coordonare a tuturor activităţilor/programelor/cursurilor de învăţământ postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă, cât și cele privind formarea profesională a adulţilor, în cooperare cu facultăţile/departamentele universităţii, în vederea asigurării de programe de instruire valoroase atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi metodologic, în  conformitate cu cerinţele reformei în educaţie.