CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PENTRU ABSOLVENTII CU STUDII SUPERIOARE

 • Manager de proiect

    COD COR 242101- 40 ORE

 • Manager al sistemelor de management de mediu

     COD COR 325702-40 ORE

 • Manager îmbunătăţire procese

     COD COR 242108 -40 ORE

 • Manger în domeniul siguranţei alimentare

     COD COR 325715-40 ORE

 • Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene

     COD COR 242213-40 ORE

 • Manager resurse umane

      COD COR 121207 -40 ORE

 • Responsabil cu proţectia datelor cu caracter personal

     COD COR 242231 -180 ORE

 • Expert achiziţii publice

     COD COR 214946 -40 ORE

 • Manager al sistemelor de management al calităţii

      COD COR 242114-180 ORE

 • Expert prevenire-reducere riscuri tehnologice

      COD COR 214949 -40 ORE

 • Auditor intern în sectorul public

    COD COR 241306-40 ORE

 • Specialist în managementul deşeurilor

      COD COR 325713 -40 ORE

Acte necesare înscrierii pentru studii superioare:

 • copie  diploma licenţă (sau adeverinţa dacă nu s-a eliberat diploma)
 • copie certificat de naştere şi /căsătorie (dacă e cazul)
 • copie xerox carte de identitate
 • adeverinţă medicală- clinic sanatos
 • cerere de înscriere