• Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene

     COD COR 242213-40 ORE

  • Expert prevenire-reducere riscuri tehnologice

      COD COR 214949 -40 ORE

  • Operator introducere, validare şi prelucrare date

      COD COR /NC 411321- 80 ORE si 720 ORE

Acte necesare înscrierii pentru studii medii/superioare:

  • copie  diplomă licenta bacalaureat/ (sau adeverinţă daca nu s-a eliberat diploma)
  • copie  certificat de naştere şi /căsătorie (dacă e cazul)
  • copie xerox carte de identitate
  • adeverinţă medicală -clinic sanatos
  • cerere de înscriere