Misiunea SSP-FPC este aceea de promovare, desfășurare și coordonare a tuturor activităților /programelor privind formarea și dezvoltarea profesională continuă a adulților , în cooperare cu facultățile /departamentele universității , în vederea asigurării de programe de instruire valoroare atât din punct de vedere științific , cât și metodologic, în conformitate cu cerințele reformei în educație .