ŞCOALA DE STUDII POSTUNIVERSITARE ŞI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ (SSP-FPC)

Misiunea SSP-FPC este accea de promovare, desfășurare și coordonare a tuturor activităților /programelor/cursurilor de învățământ postuniversitar, cât și cele privind formarea și dezvoltarea profesională continuă a adulților , în cooperare cu facultățile /departamentele universității , în vederea asigurării de programe de instruire valoroare atât din punct de vedere științific , cât și metodologic, în conformitate cu cerințele reformei în educație .