Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Informatică

Calificarea universitară: InformaticăCod calificare: L010040010

Competenţe profesionale: C1: Dezvoltarea şi întreținerea aplicațiilor informatice; C2: Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar

Competenţe transversale: CT1: Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională.

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE
 
Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Utilizarea sistemelor informatice
20
4
2.
Tehnologii informationale
30
4
3.
Modele informatice in finante, banci si contabilitate
20
4
4.
Sisteme informatice de asistare a deciziilor
30
5
5.
Sisteme informatice pentru management organizational
30
6
6.
Practica de specialitate in vederea sustinerii examenului de certificare
20
4
7.
Sustinerea examenului de certificare
3
 
Total
150
30
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Lect.univ.dr. Alexandru BOBE- Universitatea Ovidius Constanta