Protecţia plantelor

Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Agronomie

Calificarea universitară: Agricultură, Cod calificare: L110010010

Competenţe profesionale: C1: Elaborarea tehnologiilor de producţie agricolă durabilă, organizarea şi coordonarea realizării proceselor de producție; C2: Asigurarea serviciilor de consultanţă şi extensie în agricultură.

Competenţe transversale: CT1: Elaborarea şi respectarea unui program de lucru și realizarea atribuțiilor proprii cu profesionalism și rigoare.

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE
 
Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Control fitosanitar, prognoză, avertizare și carantină fitosanitară
20
4
2.
Monitorizarea calității produselor agricole 
40
7
3.
Metode de combatere a bolilor și dăunătorilor
35
7
4.
Nutriția protectivă a plantelor
35
7
5.
Herbologie
15
3
6.
Entomofagi
20
4
7.
Zoofagi
20
4
8.
Organisme modificate genetic și impactul lor
10
2
9.
Legislație fitosanitară
15
3
10.
Practică de specialitate in vederea sustinerii examenului de certificare
40
6
11.
Susţinerea examenului de certificare
3
 
Total
250
50
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
 Conf. univ.dr.ing. Liliana Panaitescu – Universitatea Ovidius Constanta