Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Administrarea Afacerilor

Calificarea universitară: Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, Cod calificare: L070030030

Competenţe profesionale: C1: Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea de resurselor

Competenţe transversale: CT1: Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE

 
Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
 Elemente de economia întreprinderii.
25
4
2.
 Sisteme de indicatori şi analiză economico-financiară la nivelul întreprinderii
25
4
3.
 Optim şi optimizare la nivel microeconomic
25
4
4.
 Alegeri privind alocarea resurselor în diferite situaţii concurenţiale
20
4
5.
 Metode de optimizare a proceselor economice
20
4
6.
 Modelarea proceselor evolutive în economie
20
4
7.
 Practică în vederea susţinerii examenului de certificare. Utilizarea calculatorului în simularea proceselor decizionale în afaceri (Topsim)
25
4
8.
 Susţinerea examenului de certificare
2
 
Total
160
30
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Prof.univ.dr. Victor PLOAE – Universitatea Ovidius Constanta