Modalităţi de creştere a competitivităţii exporturilor firmelor româneşti

Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Economie şi Afaceri Internaţionale

Calificarea universitarAfaceri internaţionaleCod calificare: L070060020

Competenţe profesionale: C1: Explicarea indicatorilor specifici de măsurare a eficienţei (avantajelor competitive) afacerilor internaţionale;

C2: Evaluarea critic-constructivă a soluţiilor oferite de teoria avantajului competitiv/ comparativ în relaţie cu convergenţa regională şi procesul de mondializare.

Competenţe transversale: CT1: Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei.

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE

Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Avantajul competitiv – de la teorie la realitate
30
5
2.
Strategii de creştere a competitivităţii exporturilor firmelor românesti prin îmbunătăţirea calităţii, inovare şi optimizarea raportului preţ-calitate
30
5
3.
Promovarea exporturilor – factor de dinamizare a acestora pe pieţele externe
20
4
4.
Analiza indicatorilor de eficienţă şi avantaj competitiv la nivel microeconomic
20
4
5.
Cercetări privind oportunităţile actuale de export la nivel regional şi global
20
4
6.
 Practică în vederea susţinerii examenului de certificare. Topsim-Global Management
30
5
7.
 Susţinerea examenului de certificare
3
 
Total
150
30
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Conf. univ. dr. Ioana Claudia DOBRE- Universitatea  Ovidius Constanta