Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Ingineria autovehiculelor

Calificarea universitară: Autovehicule rutiereCod calificare: L120160030

Competenţe profesionale: C1: Operarea cu concepte privind managementul sistemelor şi subsistemelor economice, care au ca obiect de activitate cercetarea, proiectarea, fabricarea sau întreţinerea autovehiculelor rutiere.

Competenţe transversale: CT1: Integrarea facilă în cadrul unui grup, asumându-şi roluri specifice şi realizând o bună comunicare în colectiv

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE

Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Tehnici şi tehnologii de reparaţii auto in statii service
20
5
2.
Fiabilitatea şi terotehnica autovehiculelor
30
6
3.
Management organizational
15
4
4.
Managementul şi optimizarea resurselor în service-urile auto
30
5
5.
Managementul serviciilor de întreţinere auto în staţiile service
10
2
6.
Legislaţie ITP
15
3
7.
 Practica de specialitate in vederea sustinerii examenului de certificare
30
3
8
 Susţinerea examenului de certificare
2
 
Total
150
30
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU
Prof.univ.dr. ing. Ionel NICOLAE – Universitatea Ovidius Constanta