Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Educaţie Fizică şi Sport

Calificarea universitară: Educaţie Fizică şi SportivăCod calificare: L100010010

Competenţe profesionale: C1: Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent interdisciplinar (Educaţie fizică şi sportivă, Sport şi performanţă motrică, Kinetoterapie şi motricitate specială)C2: Descrierea şi demonstrarea sistemelor operaţionale specifice Educaţiei fizice şi sportive, pe grupe de vârstă

Competenţe transversale: CT1: Organizarea de activităţi de educaţie fizică şi sportive pentru persoane de diferite vârste şi niveluri de pregătire în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de etică şi deontologie profesională

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE

Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Teorii şi metode moderne  în educaţie fizică şi sport
18
6
2.
Proiectarea didactică în educaţie fizică şi sport
18
6
3.
Tehnici de monitorizare şi evaluare  în educaţie fizică şi sport
20
6
4.
Particularităţi metodice ale lecţiei de educaţie fizică la ciclul primar
40
11
5.
Particularităţi metodice ale lecţiei de educaţie fizică la ciclul gimnazial
30
9
6.
Particularităţi metodice ale lecţiei de educaţie fizică la ciclul liceal
30
9
7.
Pregătirea echipelor reprezentative şcolare
30
9
8.
Abordări metodologice ale calităţilor motrice  în lecţia de educaţie fizică
20
6
9.
Mijloace alternative de predare a exerciţiului fizic
30
9
10.
Practica de specialitate in vederea susţinerii examenului de certificare
34
9
11.
Susţinerea examenului de certificare
10
 
Total
270
90
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Prof.univ.dr. Mirela DAMIAN – Universitatea Ovidius Constanta