Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Inginerie chimică

Calificarea universitară: Prelucrarea petrolului și petrochimie, Cod calificare: L120050130

Competenţe profesionale: C1: Aplicarea conceptelor şi teoriilor fundamentale din domeniul comunicării şi managementului pentru elaborarea de proiecte profesionale; C2: Identificarea şi aplicarea conceptelor, metodelor şi teoriilor de comunicare şi management pentru rezolvarea problemelor tipice prelucrării petrolului şi petrochimie, în condiţii de asistenţă calificată;

Competenţe transversale: CT1: Rezolvarea sarcinilor profesionale în concordanţă cu obiectivele generale stabilite prin integrarea în cadrul unui grup de lucru şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate.

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE
 
Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Managementul proiectelor în industria chimică
15
3
2.
Managementul de mediu
20
4
3.
Simularea proceselor chimice în industria de prelucrare a petrolului
15
2
4.
Controlul calităţii  produselor petroliere
20
4
5.
Combustibili ecologici
20
4
6.
Managementul riscului în industria chimică
20
4
7.
Gestionarea reziduurilor în industria chimică
20
4
8.
Practica de specialitate în vederea susţinerii examenului de certificare
20
3
9.
Susţinerea examenului de certificare
2
 
Total
150
30
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Prof.univ.dr.ing. Gabriela STANCIU – Universitatea Ovidius Constanta