Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Ştiinţe ale comunicării

Calificarea universitară: JurnalismCod calificare: L060060010

Competenţe profesionale: C1: Ghidarea comportamentului profesional de pe poziţia de comunicatori responsabili în spaţiul public, respectând codurile profesionale; C2 :Identificarea şi utilizarea unor indicatori relevanţi pentru evaluarea rezultatelor campaniilor din domeniu comparativ cu aşteptările publicului/audienţei.

Competenţe transversale: CT1: Rezolvarea în mod realist – cu argumentare atât teoretică, cât şi practică – a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE
 
Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Noţiuni fundamentale de jurnalism
40
6
2.
Managementul informaţiei şi comunicare strategică
40
6
3.
Relaţii publice şi comunicarea cu presa
20
6
4.
Risc si comunicare in context organizational
30
5
5.
Practica de specialitate in vederea sustinerii examenului de certificare
20
4
6.
Sustinerea examenului de certificare
3
 
Total
150
30
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Conf. univ. dr.Aurelia Lăpuşan- Universitatea Ovidius Constanta