Forma de învăţământ: cu frecvență (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Psihologie

Calificarea universitară : Psihologie, Cod calificare: L060080010

Competenţe profesionale: C1: Realizarea psihodiagnosticului persoanei, grupurilor, organizaţiilor prin metode calitative într-un demers relevant pentru serviciul solicitat.

Competenţe transversale: CT1:  Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei.

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE
 
Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Etiogeneza  fenomenului  infracţional
28
5
2.
Psihologia comportamentului infracţional
28
5
3.
Interventie în psihologia personalitatii şi optimizarea comunicării
28
5
4.
Evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf
28
5
5.
Practica de specialitate
20
4
6.
Sustinerea examenului se certificare
E
 
Total
132
24
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Ş.l.univ.dr. Lucian GHEORGHE – Universitatea Ovidius Constanta