Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

Calificarea universitară: Pedagogia invatamantului primar si prescolar, Psihologie, Psihopedagogie specială, Cod calificare: L060070030, L060080010, L060070020

Competenţe profesionale: C1: Elaborarea de proiecte educaţionale în vederea optimizării procesului de adaptare şcolară şi socială a preşcolarilor/şcolarilor mici/elevilor; C2:Identificarea noilor orientări metodologice în domeniul recuperării, educării şi integrării socioprofesionale a persoanelor cu CES; C3: Implementarea planului de intervenţie la nivel de individ / grup / organizaţie, adaptat nevoilor specifice ale clientului monitorizarea şi evaluarea intervenţiei.

Competenţe transversale: CT1: Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE
 
Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Orientari moderne in psihologia dezvoltarii copilului
20
4
2.
Educatie incluziva in sprijinul copiilor cu cerinte educative speciale
20
4
3.
Psihopatologia copilului
20
4
4.
Bazele terapiei complexe
20
3
5.
Metode si tehnici de management comportamental al copilului dificil
20
3
6.
Consilierea educationala a familiilor si copiilor
20
3
7.
Parteneriatul institutional în sprijinul copiilor cu cerinte educative speciale
20
3
8.
Practica de specialitate
40
3
9.
Sustinerea examenului de certificare
3
 
Total
180
30
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Lector univ.dr. Rodica ENACHE – Universitatea Ovidius Constanta