Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Economie şi afaceri internaţionale

Calificarea universitară: Afaceri internaţionale, Cod calificare: L070060020

Competenţe profesionale: C1: Explicarea proceselor economice în afaceri prin utilizarea adecvată a reglementărilor mondiale, comunitare şi naţionale

Competenţe transversale: CT1: Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE

Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Microeconomie aplicată
25
4
2.
Macroeconomie aplicată
25
4
3.
Metode de culegere şi prelucrare a datelor folosite în modelarea proceselor economice
20
4
4.
Analiza economico – financiară
20
4
5.
Strategii de dezvoltare a afacerilor internaţionale
20
4
6.
Dreptul afacerilor internaţionale
20
4
7.
 Practică în vederea susţinerii examenului de certificare. Simulari decizionale (TOPSIM)
20
4
8.
 Sustinerea examenului de certificare
2
 
Total
150
30
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Prof.univ.dr. Veronica POPOVICI – Universitatea Ovidius Constanta