Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Administrarea afacerilor

Calificarea universitară: Economia comerţului, turismului şi serviciilorCod calificare: L070030030

Competenţe profesionale: C1: Asistenţă în managementul resurselor umane în cadrul firmelor de comerţ, turism şi servicii,

Competenţe transversale: CT1: Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE

Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Modele de gestiune a resurselor umane din comerţ, turism, servicii
30
5
2.
Cariera şi managementul competenţei
20
4
3.
Managementul echipei
20
4
4.
Comunicarea, implicarea şi delegarea. Managementul comunicării
20
4
5.
 Managementul performanţei
30
5
6.
 Practică în vederea susţinerii examenului de certificare. Simulări asistate informatic privind dezvoltarea afacerii (Topsim)
30
5
7.
 Susţinerea examenului de certificare
3
 
Total
150
30
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Conf.univ.dr. Norina Popovici – Universitatea Ovidius Constanta