CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALĂ
se organizează şi se desfăşoară prin Centrul de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă „Ovidius”, din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa.

ÎNSCRIERI
Perioada de înscrieri preliminare/înscrieri: începând cu data de 10.09.2012, pe tot parcursul anului, cu excepţia sărbătorilor legale şi lunii august.
Program înscrieri preliminare/înscrieri: de luni pana vineri între orele 8:00-16:00.
Înscrierile preliminare/Înscrierile se fac numai la Secretariatul Centrului de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă „Ovidius” (Biblioteca universităţii sediul nou – et.1)
La înscrierile preliminare se completează de către cursant o cerere în care acesta prezintă Cursul de formare profesională ce doreşte să il urmeze şi datele personale. După înscrierea preliminară a unui grup de 25-30 cursanţi se demarează înscrierea, aceasta fiind anunţată de către secretariat tuturor cursanţilor inscrişi preliminar. (descarcă cerere)

La înscriere, candidaţii vor prezenta un dosar conţinând următoarele documente:
• fişa de înscriere;
• diploma de studii (bacalaureat, licență sau echivalente), în copie legalizată;
• certificatul de naştere (copie legalizată);
• certificatul de căsătorie, în cazul candidaţilor care, după căsătorie şi-au schimbat numele (copie legalizată);
• 2 foto format 3/4;
• 1 dosar plic.

DESFĂȘURARE
Cursurile de formare profesională se desfăşoară în zilele lucrătoare după-amiază (16.00-20.00) sau în zilele de sâmbătă şi duminică (8.00-16.00). Numărul de ore aferente fiecărui curs de formare profesională variază între 40 şi 80, în funcţie de conţinutul unităţilor de competenţă abordate.

FINALIZARE
Cursurile de formare profesională se finalizează prin obţinerea unui Certificat de absolvire, însoţit de Supliment descriptiv, în care se precizează competențele profesionale dobândite. Cursurile sunt acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Autoritatea Naţională pentru Calificări.
Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Dir. Departament de Formare şi Dezvoltare Profesională, Conf.univ.dr.ec. Nicoleta Ramona BUNDĂ:
bundaramona@gmail.com
Secretariat CFDPCO, ec. Tania LEVENDI:
htania79@yahoo.com

 

Cusurile de formare profesională ce se vor desfășura începând cu anul 2012-2013
prin
CENTRUL DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ OVIDIUS CONSTANȚA :
Nr. crt. Denumire cursului de formare profesională Cod COR
1.      Manager de proiect 242101
2.      Inspector/referent resurse umane 333304
3.      Inspector în domerniul securității și sănătății în muncă 325723
4.      Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europeană 242213
5.      Dezvoltare personală și coaching
6.      Formator 242401
7. Dezvoltare personală prin creaţie artistică curs de instruire
8. Mască şi machiaj curs de instruire
9. Tehnica foto-video curs de instruire
10. Instalator pentru instalații fotovoltaice de mici dimensiuni curs de instruire
11. Instalator, operator şi tehnician pentru sisteme solare curs de instruire
12. Curs de perfecţionare la limba şi literatura romană în vederea susţinerii examenului de titularizare, defintivare şi gradului didactic II. curs instruire si  perfecţionare
13. Controlul managerial intern curs de instruire