Cusurile de formare profesională ce se vor desfășura începând cu anul 2012-2013
prin
CENTRUL DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ OVIDIUS CONSTANȚA :
Nr. crt. Denumire cursului de formare profesională Cod COR
1.      Manager de proiect 242101
2.      Inspector/referent resurse umane 333304
3.      Inspector în domerniul securității și sănătății în muncă 325723
4.      Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europeană 242213
5.      Dezvoltare personală și coaching
6.      Formator 242401
7. Dezvoltare personală prin creaţie artistică curs de instruire
8. Mască şi machiaj curs de instruire
9. Tehnica foto-video curs de instruire
10. Instalator pentru instalații fotovoltaice de mici dimensiuni curs de instruire
11. Instalator, operator şi tehnician pentru sisteme solare curs de instruire
12. Curs de perfecţionare la limba şi literatura romană în vederea susţinerii examenului de titularizare, defintivare şi gradului didactic II. curs instruire si  perfecţionare
13. Controlul managerial intern curs de instruire