Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Agronomie

Calificarea universitară: AgriculturăCod calificare: L110010010

Competenţe profesionale: C1: Diagnosticarea şi gestionarea problemelor legate de organizarea şi managementul fermelor agricole; C2: Producerea de material biologic de calitate pentru înmulţirea plantelor de cultură.

Competenţe transversale: CT1: Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă; asumarea unui rol în cadrul echipei şi respectarea principiilor diviziunii muncii

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE
 
Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Determinarea reziduurilor din produsele agricole
20
4
2.
Controlul calității produselor agricole
40
7
3.
Monitorizarea calitatii productiei vegetale ecologice
35
7
4.
Influenta toxinelor solului asupra calitatii productiei agricole
35
7
5.
Sistem integrat de calitate si siguranta a produselor agricole
15
3
6.
Controlul calității furajelor
20
4
7.
Gestionarea reziduurilor din ferme si impactul lor asupra calității productiei agricole
20
4
8.
Legislație fitosanitară
10
2
9.
Determinarea reziduurilor din produsele agricole
15
3
10.
Practică de specialitate in vederea sustinerii examenului de certificare
40
6
11.
Susţinerea examenului de certificare
3
 
Total
250
50
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Conf. univ.dr.ing. Liliana Panaitescu –  Universitatea Ovidius Constanta