Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Administrarea Afacerilor

Calificarea universitară : Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor,  Cod calificare: L070030030

Competenţe profesionale: C1: Consiliere şi asistenţă prin elaborarea de proiecte profesionale care răspund problemelor concrete ale clienţilorC2: Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor pentru afaceri

Competenţe transversale: CT1: Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE

Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
 Elemente de economie aplicată
25
5
2.
 Surse de finanţare şi managementul proiectelor de afaceri în comerţ, turism şi servicii
25
5
3.
 Strategie şi planificare în afaceri
25
5
4.
 Dreptul afacerilor
25
5
5.
 Studii de prefezabilitate şi fezabilitate pentru investiţii în comerţ, turism şi servicii
25
5
6.
 Analiza cost-beneficiu (analiza opţiunilor, analiza financiară, analiza economică şi analiza de senzitivitate)
25
5
7.
 Practică în vederea susţinerii examenului de certificare. Utilizarea calculatorului în simularea proceselor decizionale în afaceri (Topsim)
30
6
8.
 Susţinerea examenului de certificare
4
 
Total
180
40
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Conf.univ.dr. Nicoleta Ramona BUNDĂ – Universitatea Ovidius Constanta