Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Administrarea Afacerilor

Calificarea universitară: Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor Cod calificare: L070030030

Competenţe profesionale: C1: Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice managementului calităţii aplicat serviciilor; C2: Explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii şi procese  asociate sistemelor de asigurare a calităţii in comert, turism şi servicii

Competenţe transversale: CT1: Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE
 
Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
 Economia comertului
25
5
2.
 Tehnologie comerciala
25
5
3.
 Standardizare si certificare
25
5
4.
 Managementul calitatii
25
5
5.
 Strategii de dezvoltare
25
5
6.
 Auditul calitatii
25
5
7.
 Practică în vederea susţinerii examenului de certificare. Utilizarea calculatorului în simularea proceselor decizionale în afaceri (Topsim)
30
6
8.
 Susţinerea examenului de certificare
4
 
                          Total
40
180
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Prof.univ.dr. Elena CONDREA – Universitatea Ovidius Constanta