Administrarea afacerilor în industria ospitalităţii

Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Administrarea Afacerilor

Calificarea universitară: Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, Cod calificare: L070030030

Competenţe profesionale: C1: Fundamentarea necesarului de resurse materiale şi financiare în raport cu cerinţele volumului şi eficienţei organizaţiilor de comerţ, turism, servicii.

Competenţe transversale: CT1 : Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE

Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
 Introducere în economia întreprinderii din industria ospitalităţii
25
4
2.
 Strategii de dezvoltare a întreprinderii din industria ospitalităţii
25
4
3.
 Diagnosticul economico-financiar în industria ospitalităţii
25
4
4.
 Organizarea şi exploatarea unităţilor de cazare
20
4
5.
 Organizarea şi exploatarea unităţilor de alimentaţie
20
4
6.
 Sisteme informatice de gestiune în industria ospitalităţii (Opera Xpress)
20
4
7.
 Practică în vederea susţinerii examenului de certificare. Simulări în managementul destinaţiilor turistice (Topsim)
25
4
8.
 Susţinerea examenului de certificare
2
 
Total
160
30
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Prof.univ.dr.ec. Tiberius-Dănuţ EPURE – Universitatea Ovidius Constanta