Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Educaţie Fizică şi Sport

Calificarea universitară: Educaţie Fizică şi SportivăCod calificare: L100010010

Competenţe profesionale: C1: Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent interdisciplinar (Educaţie fizică şi sportivă, Sport şi performanţă motrică, Kinetoterapie şi motricitate specială)C2: Evaluarea creşterii şi dezvoltării fizice şi a calităţii motricităţii potrivit cerinţelor/ obiectivelor specifice educaţiei fizice si sportive, a atitudinii faţă de practicarea independentă a exerciţiului fizic.

Competenţe transversale: CT1: Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive.

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE
 
Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Teorii şi concepte în antrenamentul sportiv
20
6
2.
Abordări metodologice moderneale componentelor (factori) antrenamentului sportiv
42
12
3.
Periodizarea si programarea antrenamentului sportiv. Forma sportivă
20
6
4.
Modalităţi de evaluare a performanţelor în antrenamentul sportiv si tehnici de analiză IT în antrenament şi competiţii
42
12
5.
Dezvoltarea calităţii motrice pe grupe de varstă
37
12
6.
Noţiuni de nutriţie, susţinere şi refacere în sport
32
10
7.
Psihopedagogia în sport
22
6
8.
Managementul şi marketingul activităţilor sportive de performanţă
20
5
9.
Practica de specialitate
35
11
10.
Susţinerea examenului de certificare
10
 
Total
270
90
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Prof.univ.dr . George STĂNCULESCU – Universitatea Ovidius Constanta