MISIUNE

     CENTRUL DE FORMARE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA CONTINUA „OVIDIUS” CONSTANTA, “CFDPCO” a fost creat pentru realizarea unei concepții unitare și promovarea eficienței în domeniu programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, cât și cele privind formarea profesională a adulţilor. Activitatea CFDPCO se desfășoară în conformitate cu prevederile legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, O.M.E.C.T.S nr.3163/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, Ordonanţa de Guvern 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, legiinr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Carta Universităţii „OVIDIUS” din Constanţa aprobată în şedinţa din 03.10.2011 cu modificările ulterioare, precum şi a celorlalte dispoziţii legale incidente în domeniu.

     CFDPCO se individualizează structural şi funcţional prin următoarele elemente:

  • misiune, funcţii şi obiective specifice;
  • ofertă educaţională proprie;
  • cursanţi proprii înscrişi la programele de studii organizate;
  • conducere proprie;
  • servicii distincte de secretariat şi evidenţă a activităţii.

     Misiunea CFDPCO este aceea de promovare, desfăşurare şi coordonare a tuturor activităţilor/programelor/cursurilor de învăţământ postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă, cât și cele privind formarea profesională a adulţilor, în cooperare cu facultăţile/departamentele universităţii, în vederea asigurării de programe de instruire valoroase atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi metodologic, în  conformitate cu cerinţele reformei în educaţie.

     Conducerea CFDPCO este asigurată de un director, in persoana s.l.dr.Gheorghe Lucian care realizează managementul şi conducerea operativă a structurii. Pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor propuse, el are în subordine doi directori şi alte categorii de personal.