Centrul de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă „Ovidius” (CFDPCO)

     Are în structura sa Şcoala de Studii Postuniversitare (SSP) şi Departamentul de Formare şi Dezvoltare Profesională (DFDP), s-a înfiinţat în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa prin Hotărârea Senatului nr. 248 din data de 23.03.2012.

      Misiunea CFDPCO este aceea de promovare, desfăşurare şi coordonare a tuturor activităţilor/programelor/cursurilor de învăţământ postuniversitar, cât și cele privind formarea şi dezvoltarea profesională continuă a adulţilor, în cooperare cu facultăţile/departamentele universităţii, în vederea asigurării de programe de instruire valoroase atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi metodologic, în conformitate cu cerinţele reformei în educaţie.